Meer informatie

Meer weten over ArcGIS Enterprise? Bezoek onze website.

Tekst: Ernst Eijkelenboom. Beeld: Esri Nederland

Nieuwe feature layer aanmaken
met sublayers

ArcGIS Enterprise heeft nu een nieuwe mogelijkheid om een hosted feature layer aan te maken. Naast het aanmaken op basis van een template of een bestaande laag is het nu ook mogelijk om een feature layer aan te maken waarbij je zelf verschillende sublagen kan definiëren, van verschillende typen, zoals punt, lijn, vlak en tabel.

Leden hebben nieuwe privileges waardoor content van het ene lid naar een ander lid verplaatst kan worden zonder tussenkomst van de beheerder. Het eerste privilege biedt de mogelijkheid om eigen content toe te kennen aan iemand anders. Het tweede privilege geeft het recht om content van een ander lid te kunnen ontvangen.

Geopackages

ArcGIS Knowledge

ArcGIS Enterprise kan worden uitgerust met een aantal zogenaamde bèta-features. Deze bèta-features geven een eerste indruk hoe toekomstige mogelijkheden gaan werken in ArcGIS Enterprise. Deze bèta-features zijn niet bedoeld om in een productie-omgeving te gebruiken.
Één van de bèta-features zijn service webhooks. Webhooks bestaan al langer in ArcGIS Enterprise, met name voor beheertaken. Met de nieuwe webhooks kunnen feature services worden bewerkt, zowel het aanmaken, lezen, bewerken als verwijderen van records.

Een andere bèta-feature is de ondersteuning van externe data feeds. De data in data feeds hoeven niet geregistreerd of gekopieerd te worden in ArcGIS Enterprise, maar kunnen direct worden gebruikt in feature services. Deze functionaliteit komt eind 2022 beschikbaar.

Bèta-features

ArcGIS Knowledge 11.0 komt met een nieuw licentiemodel. In plaats van een Knowledge user type-extensie, is nu een ArcGIS Knowledge Server-licentie beschikbaar. Daarmee kan een onbeperkt aantal gebruikers mee bediend worden.

Knowledge graphs kunnen nu ook in een eigen Neo4j-database worden opgeslagen. Deze NoSQL-database wordt ondersteund naast de Datastore Graph Database.

Geodata services kunnen met ArcGIS Enterprise gepubliceerd worden vanuit ArcGIS Pro 3.0. ArcMap is hiervoor dus niet langer meer nodig en door het ontbreken van de ArcMap-gebaseerde runtime ook niet meer mogelijk. ArcGIS Enterprise 11.0 bevat alleen nog de ArcGIS Pro-gebaseerde runtime om services te publiceren.

ArcGIS Deep Learning Studio

ArcGIS Deep Learning Studio is een nieuwe app in ArcGIS Enterprise om door middel van Machine Learning-technieken informatie uit imagery te onttrekken. ArcGIS Deep Learning Studio is onderdeel van de ArcGIS Image Server.

Publiceren Geodata services vanuit ArcGIS Pro 3.0

Een geopackage kan direct worden omgezet naar een hosted feature layer en omgekeerd.
Een hosted feature layer kan worden geëxporteerd naar een geopackage.

ArcGIS Enterprise portaal

Nieuwe privileges voor leden

Net als in ArcGIS Online is de nieuwe Map Viewer nu de standaard viewer in ArcGIS Enterprise. De oude Map Viewer, die nu Map Viewer Classic heet, is ook nog beschikbaar. De Map Viewer heeft een aantal nieuwe functies die al eerder geïntroduceerd waren in de Map Viewer in ArcGIS Online.

 • Effecten op lagen;  Op lagen kunnen diverse effecten worden aangezet. Bijvoorbeeld het effect Bloom/Bloeien om overlappende objecten te benadrukken of Blur/Vervagen om de grenzen van objecten te vervagen.
 • Pop-up-verbeteringen; HTML wordt nu ondersteund om pop-ups op te maken.
 • Schetsen; Schetslagen bevatten nieuwe verbeteringen. Zo worden er nu nieuwe objecten ondersteund om toe te voegen aan een schetslaag, zoals punten, lijnen, vlakken en tekstblokken.
 • Grafieken;  Er zijn vier nieuwe grafiektypen: staaf- en lijngrafieken, spreidingsdiagrammen en histogrammen.
 • Stroomrichtingenvisualisatie;  Een nieuwe krachtige manier om rasterdata metstroomrichting en -kracht te visualiseren. Denk bijvoorbeeld aan windrichtingendata van het KNMI.
 • Dupliceren van feature layers; Een feature layer kan nu worden gekopieerd, waardoor meerdere visualisaties op dezelfde data mogelijk worden.
 • Geneste groeplagen; Groeplagen kunnen nu ook in andere groeplagen worden opgenomen. Dit maakt het eenvoudiger om lagen thematisch te organiseren.

In juli 2022 is ArcGIS Enterprise 11.0 verschenen. Na 10 jaar is er weer een grote release (van 10.x naar 11.x) verschenen van ArcGIS Server, nu als onderdeel van ArcGIS Enterprise. De stap naar 11.0 is genomen omdat er onder de motorkap technisch veel veranderd is. Lees in dit artikel wat er allemaal nieuw is in ArcGIS Enterprise 11.0.

Nieuwe
mogelijkheden in
ArcGIS Enterprise 11.0

Meer informatie

Meer weten over ArcGIS Enterprise? Bezoek onze website.

ArcGIS Enterprise kan worden uitgerust met een aantal zogenaamde bèta-features. Deze bèta-features geven een eerste indruk hoe toekomstige mogelijkheden gaan werken in ArcGIS Enterprise. Deze bèta-features zijn niet bedoeld om in een productie-omgeving te gebruiken.
Één van de bèta-features zijn service webhooks. Webhooks bestaan al langer in ArcGIS Enterprise, met name voor beheertaken. Met de nieuwe webhooks kunnen feature services worden bewerkt, zowel het aanmaken, lezen, bewerken als verwijderen van records.

Een andere bèta-feature is de ondersteuning van externe data feeds. De data in data feeds hoeven niet geregistreerd of gekopieerd te worden in ArcGIS Enterprise, maar kunnen direct worden gebruikt in feature services. Deze functionaliteit komt eind 2022 beschikbaar.

Bèta-features

ArcGIS Knowledge 11.0 komt met een nieuw licentiemodel. In plaats van een Knowledge user type-extensie, is nu een ArcGIS Knowledge Server-licentie beschikbaar. Daarmee kan een onbeperkt aantal gebruikers mee bediend worden.

Knowledge graphs kunnen nu ook in een eigen Neo4j-database worden opgeslagen. Deze NoSQL-database wordt ondersteund naast de Datastore Graph Database.

ArcGIS Knowledge

ArcGIS Deep Learning Studio is een nieuwe app in ArcGIS Enterprise om door middel van Machine Learning-technieken informatie uit imagery te onttrekken. ArcGIS Deep Learning Studio is onderdeel van de ArcGIS Image Server.

ArcGIS Deep Learning Studio

Geodata services kunnen met ArcGIS Enterprise gepubliceerd worden vanuit ArcGIS Pro 3.0. ArcMap is hiervoor dus niet langer meer nodig en door het ontbreken van de ArcMap-gebaseerde runtime ook niet meer mogelijk. ArcGIS Enterprise 11.0 bevat alleen nog de ArcGIS Pro-gebaseerde runtime om services te publiceren.

Publiceren Geodata services vanuit ArcGIS Pro 3.0

Een geopackage kan direct worden omgezet naar een hosted feature layer en omgekeerd.
Een hosted feature layer kan worden geëxporteerd naar een geopackage.

Geopackages

ArcGIS Enterprise heeft nu een nieuwe mogelijkheid om een hosted feature layer aan te maken. Naast het aanmaken op basis van een template of een bestaande laag is het nu ook mogelijk om een feature layer aan te maken waarbij je zelf verschillende sublagen kan definiëren, van verschillende typen, zoals punt, lijn, vlak en tabel.

Nieuwe feature layer aanmaken
met sublayers

Leden hebben nieuwe privileges waardoor content van het ene lid naar een ander lid verplaatst kan worden zonder tussenkomst van de beheerder. Het eerste privilege biedt de mogelijkheid om eigen content toe te kennen aan iemand anders. Het tweede privilege geeft het recht om content van een ander lid te kunnen ontvangen.

Nieuwe privileges voor leden

Net als in ArcGIS Online is de nieuwe Map Viewer nu de standaard viewer in ArcGIS Enterprise. De oude Map Viewer, die nu Map Viewer Classic heet, is ook nog beschikbaar. De Map Viewer heeft een aantal nieuwe functies die al eerder geïntroduceerd waren in de Map Viewer in ArcGIS Online.

 • Effecten op lagen;  Op lagen kunnen diverse effecten worden aangezet. Bijvoorbeeld het effect Bloom/Bloeien om overlappende objecten te benadrukken of Blur/Vervagen om de grenzen van objecten te vervagen.
 • Pop-up-verbeteringen; HTML wordt nu ondersteund om pop-ups op te maken.
 • Schetsen; Schetslagen bevatten nieuwe verbeteringen. Zo worden er nu nieuwe objecten ondersteund om toe te voegen aan een schetslaag, zoals punten, lijnen, vlakken en tekstblokken.
 • Grafieken;  Er zijn vier nieuwe grafiektypen: staaf- en lijngrafieken, spreidingsdiagrammen en histogrammen.
 • Stroomrichtingenvisualisatie;  Een nieuwe krachtige manier om rasterdata metstroomrichting en -kracht te visualiseren. Denk bijvoorbeeld aan windrichtingendata van het KNMI.
 • Dupliceren van feature layers; Een feature layer kan nu worden gekopieerd, waardoor meerdere visualisaties op dezelfde data mogelijk worden.
 • Geneste groeplagen; Groeplagen kunnen nu ook in andere groeplagen worden opgenomen. Dit maakt het eenvoudiger om lagen thematisch te organiseren.

ArcGIS Enterprise portaal

In juli 2022 is ArcGIS Enterprise 11.0 verschenen. Na 10 jaar is er weer een grote release (van 10.x naar 11.x) verschenen van ArcGIS Server, nu als onderdeel van ArcGIS Enterprise. De stap naar 11.0 is genomen omdat er onder de motorkap technisch veel veranderd is. Lees in dit artikel wat er allemaal nieuw is in ArcGIS Enterprise 11.0.

Tekst: Ernst Eijkelenboom. Beeld: Esri Nederland

Nieuwe
mogelijkheden in
ArcGIS Enterprise 11.0