True Orthofoto's
BGT
De
eenvoudiger actualiseren met

Het up-to-date houden van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is veel werk, want dagelijks vinden er veranderingen plaats in de openbare ruimte. Met het gebruiken van True Orthofoto's wordt dit werk eenvoudiger, sneller en goedkoper en bovendien biedt het een scala aan nieuwe toepassingen. Bertjan Zwerver, expert karteren en fotogrammetrie bij Esri Nederland en Simon Plat, expert BGT en bij Esri Nederland verantwoordelijk voor het product GeoBGT, lichten dat graag toe.

Tekst: Tekstschrijvers.nl. Foto's: Esri Nederland

Bertjan Zwerver: "Wij adviseren iedereen om over te stappen op deze True Orthotechniek. Het werkt niet alleen eenvoudiger bij het actualiseren van de BGT, maar doordat je alle hoogtes registreert, opent zich ook een scala aan nieuwe toepassingen. Enkele gemeenten werken er al succesvol mee, veel landelijke partijen nog niet."

Bertjan Zwerver: "Alle wijzigingen moeten topologisch correct zijn en een heel hoog detailniveau hebben; tot op 20 centimeter op maaiveldniveau. Op dit moment is heel Nederland gevuld en gaat het alleen nog maar om mutaties. Maar met de bouwopgave van 1 miljoen huizen in Nederland tot 2030, plus alle infrastructuurwerken die daarmee gemoeid zijn, verwachten we de komende jaren heel veel wijzigingen in de BGT."

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen zijn vastgelegd. Alle gemeenten en provincies van Nederland, maar ook bijvoorbeeld waterschappen, Rijkswaterstaat en ProRail, zijn 'bronhouders' van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dat betekent dat zij de wettelijke plicht hebben om deze landelijke dataset up-to-date te houden en elke mutatie op hun gebied volgens afgesproken specificaties te uploaden.

Simon Plat: "We hebben in Nederland een heel stelsel van basisregistraties. De BGT is er daar één van. Het is een grootschalige basiskaart waarop je alle objecten op maaiveldniveau in beeld brengt en meer. De bronhouders voeren zelf wijzigingen in en houden zo gezamenlijk de landelijke dataset actueel. Voor elk object is gedefinieerd hoe oud het mag zijn na wijziging. Wanneer bijvoorbeeld ergens een uitbouw aan een woning is gemaakt, dan moet die mutatie binnen zes maanden bij het Kadaster zichtbaar zijn. En daar is de bronhouder verantwoordelijk voor. Dat betekent dat de BGT continu geactualiseerd wordt. Voor het aanleveren van mutaties zijn regels vastgesteld. Alle bronhouders leveren in één landelijk gestandaardiseerd formaat hun wijzigingen aan. En de beheerinstantie van de BGT - het Kadaster - controleert alles ook nog een keer op kwaliteitscriteria voordat mutaties doorgevoerd worden in de centrale database."

Toekomstbestendige techniek
Wat is de BGT?
Mutaties in de BGT
True Orthofoto: verbeterde orthogonale projectie

Wanneer je met een camera een foto maakt, dan doe je dat altijd vanaf één plek en daarmee ligt het perspectief van die foto vast. Wanneer je de foto digitaal neemt, kan je er allerlei bewerkingen op los laten, maar het perspectief verandert niet. Dat is het principe van de klassieke foto. Daarom kunnen luchtopnames niet één-op-één opgenomen worden in de BGT. Om luchtopnames te karteren (dat wil zeggen: in kaart brengen en er een semantische betekenis aan toevoegen) wordt er eerst een orthogonale projectie gemaakt. Bij een orthogonale projectie wordt het perspectief en geometrische juistheid, vorm en afstand van het terrein, hersteld. Daarbij wordt ook de foto in het coördinatensysteem ingepast. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van een hoogtemodel (DTM) om te corrigeren voor de hellingen die in het terrein aanwezig zijn. Voor gebouwen is dat niet mogelijk doordat deze niet in het terreinmodel aanwezig zijn. Gebouwen hellen namelijk over, waardoor de gebouwen in een traditionele Orthofoto nooit perfect op gebouwkaartlagen ligt. Daar brengt de True Orthotechniek verbetering in. In de digitale bewerking van een True Ortho wordt namelijk van elke pixel in de foto exact vastgelegd wat de hoogte is, zodat elk detail precies loodrecht naar beneden komt te vallen en op de juiste plaats in het X/Y-vlak terechtkomt. Dan heb je een True Orthofoto. Een verbeterde versie dus van de orthogonale projectie."

Woningbouwopgave zorgt voor wijzigingen in de BGT

In de BGT zitten gebouwen net als in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); dat zijn dezelfde gebouwen met verschillende specificaties en verschillende doelen. De BAG wordt met name gebruikt om adressen te definiëren. Bijvoorbeeld om te kunnen registreren wie op dat adres woont om daar vervolgens statistiek mee te bedrijven. In de BAG volstaat een gebouwcontour gezien van boven. In de BGT gaat het meer om de daadwerkelijke fysieke ruimte en zijn de gegevens preciezer.

Simon Plat: "De basisregistraties zijn al een jaar of vijftien geleden ontwikkeld. Dat zijn een beetje verzuilde registraties geworden. Dezelfde objecten komen dus in meerdere registraties voor en daar wil de overheid nu iets aan gaan doen. Er zijn plannen in de maak om een aantal verschillende registraties te koppelen aan, of samen te voegen tot één Samenhangende Object Registratie (SOR). Of het een nieuwe, algemene registratie wordt of een afgeleide van de huidige registraties, dat is nog niet bekend. Maar hoe dan ook komt die beweging van BGT naar SOR eraan. En dan is het gebruik van True Ortho's helemaal ideaal."

Met deze techniek wordt het mogelijk de wijzigingen van jaar-op-jaar geautomatiseerd te detecteren en met de gewenste kwaliteit te karteren. Daarmee wordt het eenvoudiger, sneller en goedkoper om een SOR actueel, betrouwbaar en compleet te houden. Het gevolg daarvan is weer dat zowel de BGT nu als de SOR in de toekomst bruikbare datasets worden voor iedereen die er gebruik van wil maken.

Een traditionele orthogonale foto geeft voor gebouwen niet exact aan waar elk onderdeel in het platte vlak valt. Daarmee is deze foto ongeschikt om te karteren.

Op deze True Orthofoto vallen lijn en beeld precies samen. Prima geschikt dus om te karteren.


Meer informatie

Wilt u de BGT ook eenvoudiger actualiseren? Neem contact op en ga in gesprek over de mogelijkheden van True Orthofoto’s voor uw organisatie.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen zijn vastgelegd. Alle gemeenten en provincies van Nederland, maar ook bijvoorbeeld waterschappen, Rijkswaterstaat en ProRail, zijn 'bronhouders' van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dat betekent dat zij de wettelijke plicht hebben om deze landelijke dataset up-to-date te houden en elke mutatie op hun gebied volgens afgesproken specificaties te uploaden.

Wat is de BGT?

In de BGT zitten gebouwen net als in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); dat zijn dezelfde gebouwen met verschillende specificaties en verschillende doelen. De BAG wordt met name gebruikt om adressen te definiëren. Bijvoorbeeld om te kunnen registreren wie op dat adres woont om daar vervolgens statistiek mee te bedrijven. In de BAG volstaat een gebouwcontour gezien van boven. In de BGT gaat het meer om de daadwerkelijke fysieke ruimte en zijn de gegevens preciezer.

Simon Plat: "De basisregistraties zijn al een jaar of vijftien geleden ontwikkeld. Dat zijn een beetje verzuilde registraties geworden. Dezelfde objecten komen dus in meerdere registraties voor en daar wil de overheid nu iets aan gaan doen. Er zijn plannen in de maak om een aantal verschillende registraties te koppelen aan, of samen te voegen tot één Samenhangende Object Registratie (SOR). Of het een nieuwe, algemene registratie wordt of een afgeleide van de huidige registraties, dat is nog niet bekend. Maar hoe dan ook komt die beweging van BGT naar SOR eraan. En dan is het gebruik van True Ortho's helemaal ideaal."

Met deze techniek wordt het mogelijk de wijzigingen van jaar-op-jaar geautomatiseerd te detecteren en met de gewenste kwaliteit te karteren. Daarmee wordt het eenvoudiger, sneller en goedkoper om een SOR actueel, betrouwbaar en compleet te houden. Het gevolg daarvan is weer dat zowel de BGT nu als de SOR in de toekomst bruikbare datasets worden voor iedereen die er gebruik van wil maken.

Toekomstbestendige techniek

Meer informatie

Wilt u de BGT ook eenvoudiger actualiseren? Neem contact op en ga in gesprek over de mogelijkheden van True Orthofoto’s voor uw organisatie.

Bertjan Zwerver: "Wij adviseren iedereen om over te stappen op deze True Orthotechniek. Het werkt niet alleen eenvoudiger bij het actualiseren van de BGT, maar doordat je alle hoogtes registreert, opent zich ook een scala aan nieuwe toepassingen. Enkele gemeenten werken er al succesvol mee, veel landelijke partijen nog niet."

Een traditionele orthogonale foto geeft voor gebouwen niet exact aan waar elk onderdeel in het platte vlak valt. Daarmee is deze foto ongeschikt om te karteren.

Op deze True Orthofoto vallen lijn en beeld precies samen. Prima geschikt dus om te karteren.


Wanneer je met een camera een foto maakt, dan doe je dat altijd vanaf één plek en daarmee ligt het perspectief van die foto vast. Wanneer je de foto digitaal neemt, kan je er allerlei bewerkingen op los laten, maar het perspectief verandert niet. Dat is het principe van de klassieke foto. Daarom kunnen luchtopnames niet één-op-één opgenomen worden in de BGT. Om luchtopnames te karteren (dat wil zeggen: in kaart brengen en er een semantische betekenis aan toevoegen) wordt er eerst een orthogonale projectie gemaakt. Bij een orthogonale projectie wordt het perspectief en geometrische juistheid, vorm en afstand van het terrein, hersteld. Daarbij wordt ook de foto in het coördinatensysteem ingepast. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van een hoogtemodel (DTM) om te corrigeren voor de hellingen die in het terrein aanwezig zijn. Voor gebouwen is dat niet mogelijk doordat deze niet in het terreinmodel aanwezig zijn. Gebouwen hellen namelijk over, waardoor de gebouwen in een traditionele Orthofoto nooit perfect op gebouwkaartlagen ligt. Daar brengt de True Orthotechniek verbetering in. In de digitale bewerking van een True Ortho wordt namelijk van elke pixel in de foto exact vastgelegd wat de hoogte is, zodat elk detail precies loodrecht naar beneden komt te vallen en op de juiste plaats in het X/Y-vlak terechtkomt. Dan heb je een True Orthofoto. Een verbeterde versie dus van de orthogonale projectie."

True Orthofoto: verbeterde orthogonale projectie

Bertjan Zwerver: "Alle wijzigingen moeten topologisch correct zijn en een heel hoog detailniveau hebben; tot op 20 centimeter op maaiveldniveau. Op dit moment is heel Nederland gevuld en gaat het alleen nog maar om mutaties. Maar met de bouwopgave van 1 miljoen huizen in Nederland tot 2030, plus alle infrastructuurwerken die daarmee gemoeid zijn, verwachten we de komende jaren heel veel wijzigingen in de BGT."

Woningbouwopgave zorgt voor wijzigingen in de BGT

Simon Plat: "We hebben in Nederland een heel stelsel van basisregistraties. De BGT is er daar één van. Het is een grootschalige basiskaart waarop je alle objecten op maaiveldniveau in beeld brengt en meer. De bronhouders voeren zelf wijzigingen in en houden zo gezamenlijk de landelijke dataset actueel. Voor elk object is gedefinieerd hoe oud het mag zijn na wijziging. Wanneer bijvoorbeeld ergens een uitbouw aan een woning is gemaakt, dan moet die mutatie binnen zes maanden bij het Kadaster zichtbaar zijn. En daar is de bronhouder verantwoordelijk voor. Dat betekent dat de BGT continu geactualiseerd wordt. Voor het aanleveren van mutaties zijn regels vastgesteld. Alle bronhouders leveren in één landelijk gestandaardiseerd formaat hun wijzigingen aan. En de beheerinstantie van de BGT - het Kadaster - controleert alles ook nog een keer op kwaliteitscriteria voordat mutaties doorgevoerd worden in de centrale database."

Mutaties in de BGT

Tekst: Tekstschrijvers.nl. Foto's: Esri Nederland

Het up-to-date houden van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is veel werk, want dagelijks vinden er veranderingen plaats in de openbare ruimte. Met het gebruiken van True Orthofoto's wordt dit werk eenvoudiger, sneller en goedkoper en bovendien biedt het een scala aan nieuwe toepassingen. Bertjan Zwerver, expert karteren en fotogrammetrie bij Esri Nederland en Simon Plat, expert BGT en bij Esri Nederland verantwoordelijk voor het product GeoBGT, lichten dat graag toe.

True Orthofoto's
BGT
De
eenvoudiger actualiseren met