hoogtekaart
True Ortho
Actuele
nauwkeurige
landsdekkende
en
NIEUW

Op 3 oktober 2022 is de True Ortho van Nederland gelanceerd: een luchtfoto van Nederland zonder omvalling en gebaseerd op de meest recente landelijke fotovluchten. Een uniek en breed toepasbaar product voor iedereen die luchtfoto’s gebruikt als achtergrondkaart, voor karteer-werkzaamheden, mutatiesignalering en objectherkenning. Naast de True Ortho wordt ook de DSM Nederland hoogtekaart meegeleverd. Deze hoogtekaart (Digital Surface Model) beschrijft de hoogte van het terrein van Nederland, inclusief alle objecten op het terrein zoals bebouwing en vegetatie. Organisaties kunnen zich abonneren op de data voor het gebied waarin zij interesse hebben. Op deze manier is de data als water uit de kraan en op volledig ontzorgde wijze beschikbaar. In dit artikel duiken we dieper in dit nieuwste dataproduct. 

Tekst: Joris Bak. Foto's: Esri Nederland

Organisaties kunnen zich abonneren op de data voor het gebied waar ze interesse in hebben. De data wordt geserveerd als ArcGIS Image-service, waarmee de kaart zowel als tiled- en dynamische kaart gebruikt kan worden. Bijkomend voordeel is dat de hoogtekaart op tal van manieren direct gevisualiseerd kan worden, variërend van kleur op basis van hoogte, maar bijvoorbeeld ook hellingshoek of schaduwreliëf. En uiteraard zijn ook hoogtewaardes direct opvraagbaar.

Organisaties die krachtige analyses willen doen en de data daarvoor lokaal willen hebben, kunnen gebruik maken van het downloadportaal. Via dit portaal is de data te downloaden in GeoTIFF (True Ortho en hoogteraster) en zLAS-formaat (DSM-puntenwolk). De dataproducten worden jaarlijks geactualiseerd.

De True Ortho-luchtfoto bevat geen omvalling in het beeld, waarmee het uitermate geschikt is voor karteerwerkzaamheden en objectherkenning (GeoAI). De hoogtekaart kent dezelfde actualiteit als de luchtfoto en is beschikbaar als raster en puntenwolk. De puntenwolk bevat meer dan 150 punten per m2 en bevat een actueel en zeer gedetailleerde hoogtebeschrijving van Nederland.

De True Ortho en hoogtekaart wordt geproduceerd met SURE for ArcGIS. Als bron voor het maken van de True Ortho worden de stereo-luchtfoto’s van Beeldmateriaal.nl gebruikt. In de huidige True Ortho zijn dit foto’s van 2022. Deze data zal jaarlijks worden geactualiseerd zodat in de toekomst ook verschilanalyses mogelijk zijn.

Met True Ortho en DSM Nederland krijgt u toegang tot actuele, haarscherpe, omvallingsvrije True Ortho-luchtfoto’s en hoogtekaarten van Nederland. DSM staat voor Digital Surface Model en beschrijft de hoogte van het terrein inclusief alle objecten op het terrein zoals vegetatie en bebouwing. Organisaties kunnen deze data direct inzetten voor dagelijkse processen, zonder enige data-conversie of beheerlast. Dat wordt mogelijk gemaakt door de wijze hoe de data wordt geleverd. Via de krachtige en schaalbare ArcGIS-webservices die wij leveren vanuit de cloud verzorgen wij voor u de beste performance en beschikbaarheid.  Omdat wij de vele terabytes aan inputdata verwerken met unieke technologie, heeft u zelf niet langer de beheerlast van het verwerken van de luchtfoto. Met True Ortho en DSM Nederland ontvangt u een luchtfoto- en hoogteproduct, met hogere kwaliteit dan de PDOK-services en unieke eigenschappen zoals geen omvalling en actuelere hoogte dan het AHN.

Tal van organisaties werken met luchtfoto’s en hoogtekaarten, voor uiteenlopende toepassingen. In de praktijk worden verschillende uitdagingen ervaren bij het werken met deze dataproducten, waaronder:

 • Het werken met (landsdekkende) luchtfoto’s en hoogtekaarten betekent al snel werken met honderden GB’s tot TB’s aan data, waarmee het voor organisaties kostbaar is om op te slaan en te verspreiden binnen de organisatie.
 • Organisaties gebruiken luchtfoto’s als ondergrond in kaartapplicaties en projecteren daar eigen (vector)data overheen. Bij het gebruik van een traditionele ortho-luchtfoto is er sprake van omvalling in het beeld, met als resultaat dat de verschillende databronnen in combinatie met de luchtfoto niet altijd exact gelijk lijken te liggen qua positie. Dit maakt de traditionele ortho-luchtfoto minder geschikt om direct objecten op in te tekenen.
 • Luchtfoto’s worden jaarlijks ingewonnen en tonen een schat aan informatie, variërend van nieuwbouw, dakkappellen, zonnepanelen, type dakbedekking en meer. Organisaties willen deze inzichten uit de luchtfoto halen op een geautomatiseerde, kwalitatieve en efficiënte wijze. Een traditionele ortho-luchtfoto is hier minder geschikt voor, primair wederom vanwege het fenomeen omvalling in het beeld.
 • Waar de luchtfoto ons land vanuit bovenaanzicht op beeld vastlegt, wordt er ook veel met hoogtedata gewerkt voor de hoogtebeschrijving van ons land. De meest gebruikte bron hiervoor is het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Dit product wordt separaat ingewonnen waardoor de luchtfoto altijd een andere situatie heeft vastgelegd t.o.v. de hoogtekaart. Daarnaast wordt de hoogtekaart van het AHN in een periode van 3 jaar ingewonnen en de landelijke luchtfoto van de overheid jaarlijks. De hoogtegegevens zijn dus niet even actueel in vergelijking met de luchtfoto.

Deze, en andere uitdagingen, worden verholpen met de True Ortho en de nieuwe hoogtekaart.

Zonnepanelen detecteren met de True Ortho
Wat doen organisaties met het product?
Waarom dit product?
Waar bestaat het product uit?

De True Ortho en hoogtekaart zijn voor uiteenlopende zaken in te zetten. Voor iedere organisatie die met een ortho-luchtfoto werkt als achtergrondkaart vormt de True Ortho een krachtig alternatief. Vanwege het elimineren van omvalling, liggen alle pixels in de True Ortho op de juiste locatie en wordt uw eigen data naadloos op dezelfde locatie weergegeven.

Enkele praktische toepassingen:

 • De True Ortho is zeer geschikt om objecten mee te detecteren. De True Ortho toont de pixel op haar ware locatie, waarmee veranderingen in de tijd veel eenvoudiger te detecteren zijn.
  (Zie ook kader ‘Zonnepanelen detecteren met de True Ortho’)
 • De hoogtekaart kan worden toegepast voor het bepalen van actuele hoogtes in het terrein, om 3D-stadsmodellen te onderhouden en dempingen op te sporen.
 • Organisaties die luchtfoto’s gebruiken om te karteren, zetten de True Ortho in als aanvulling of alternatief op stereo-karteren. Het voordeel van de True Ortho is dat deze altijd en overal te gebruiken is. Dus ook vanuit de werkplek thuis.

Ortho van Beeldmateriaal.nl

Hoogtekaart (puntenwolk) gevisualiseerd op RGB-waarde

Hoogtekaart (puntenwolk) gevisualiseerd op hoogte

True Ortho gemaakt uit stereofoto’s Beeldmateriaal.nl

In de Levende Atlas is sinds kort een Deep Learning-model beschikbaar dat is getraind om zonnepanelen te detecteren. Organisaties die zonnepanelen willen detecteren kunnen dat met de True Ortho in combinatie met dit model direct uitvoeren. Het trainen van een Deep Learning-model kan complex zijn – er is veel voorbeelddata nodig, voldoende machine resources en kennis over hoe Deep Learning precies werkt. Door gebruik te maken van een kant-en-klaar model, hoeft u geen tijd en energie te investeren in het handmatig labelen van objecten of het trainen van een Deep Learning-model. Het Deep Learning-model voor zonnepanelen stelt u in staat om zonnepanelen te detecteren, waarbij ook een nauwkeurige segmentatie plaatsvindt. Dit betekent dat de grenzen van het object inzichtelijk worden gemaakt om als input te gebruiken voor oppervlakte-analyses. De uitkomsten zijn te gebruiken in bijvoorbeeld een monitoringsdashboard.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de True Ortho en hoogtekaart? Neem vrijblijvend contact met ons op, dan laten we u er graag meer van zien en kunt u ook toegang krijgen tot een proefabonnement.

Ortho van Beeldmateriaal.nl

Waar bestaat het product uit?
Zonnepanelen detecteren met de True Ortho

In de Levende Atlas is sinds kort een Deep Learning-model beschikbaar dat is getraind om zonnepanelen te detecteren. Organisaties die zonnepanelen willen detecteren kunnen dat met de True Ortho in combinatie met dit model direct uitvoeren. Het trainen van een Deep Learning-model kan complex zijn – er is veel voorbeelddata nodig, voldoende machine resources en kennis over hoe Deep Learning precies werkt. Door gebruik te maken van een kant-en-klaar model, hoeft u geen tijd en energie te investeren in het handmatig labelen van objecten of het trainen van een Deep Learning-model. Het Deep Learning-model voor zonnepanelen stelt u in staat om zonnepanelen te detecteren, waarbij ook een nauwkeurige segmentatie plaatsvindt. Dit betekent dat de grenzen van het object inzichtelijk worden gemaakt om als input te gebruiken voor oppervlakte-analyses. De uitkomsten zijn te gebruiken in bijvoorbeeld een monitoringsdashboard.

De True Ortho-luchtfoto bevat geen omvalling in het beeld, waarmee het uitermate geschikt is voor karteerwerkzaamheden en objectherkenning (GeoAI). De hoogtekaart kent dezelfde actualiteit als de luchtfoto en is beschikbaar als raster en puntenwolk. De puntenwolk bevat meer dan 150 punten per m2 en bevat een actueel en zeer gedetailleerde hoogtebeschrijving van Nederland.

De True Ortho en hoogtekaart wordt geproduceerd met SURE for ArcGIS. Als bron voor het maken van de True Ortho worden de stereo-luchtfoto’s van Beeldmateriaal.nl gebruikt. In de huidige True Ortho zijn dit foto’s van 2022. Deze data zal jaarlijks worden geactualiseerd zodat in de toekomst ook verschilanalyses mogelijk zijn.

True Ortho gemaakt uit stereofoto’s Beeldmateriaal.nl

Met True Ortho en DSM Nederland krijgt u toegang tot actuele, haarscherpe, omvallingsvrije True Ortho-luchtfoto’s en hoogtekaarten van Nederland. DSM staat voor Digital Surface Model en beschrijft de hoogte van het terrein inclusief alle objecten op het terrein zoals vegetatie en bebouwing. Organisaties kunnen deze data direct inzetten voor dagelijkse processen, zonder enige data-conversie of beheerlast. Dat wordt mogelijk gemaakt door de wijze hoe de data wordt geleverd. Via de krachtige en schaalbare ArcGIS-webservices die wij leveren vanuit de cloud verzorgen wij voor u de beste performance en beschikbaarheid.  Omdat wij de vele terabytes aan inputdata verwerken met unieke technologie, heeft u zelf niet langer de beheerlast van het verwerken van de luchtfoto. Met True Ortho en DSM Nederland ontvangt u een luchtfoto- en hoogteproduct, met hogere kwaliteit dan de PDOK-services en unieke eigenschappen zoals geen omvalling en actuelere hoogte dan het AHN.

Hoogtekaart (puntenwolk) gevisualiseerd op hoogte

De True Ortho en hoogtekaart zijn voor uiteenlopende zaken in te zetten. Voor iedere organisatie die met een ortho-luchtfoto werkt als achtergrondkaart vormt de True Ortho een krachtig alternatief. Vanwege het elimineren van omvalling, liggen alle pixels in de True Ortho op de juiste locatie en wordt uw eigen data naadloos op dezelfde locatie weergegeven.

Enkele praktische toepassingen:

 • De True Ortho is zeer geschikt om objecten mee te detecteren. De True Ortho toont de pixel op haar ware locatie, waarmee veranderingen in de tijd veel eenvoudiger te detecteren zijn.
  (Zie ook kader ‘Zonnepanelen detecteren met de True Ortho’)
 • De hoogtekaart kan worden toegepast voor het bepalen van actuele hoogtes in het terrein, om 3D-stadsmodellen te onderhouden en dempingen op te sporen.
 • Organisaties die luchtfoto’s gebruiken om te karteren, zetten de True Ortho in als aanvulling of alternatief op stereo-karteren. Het voordeel van de True Ortho is dat deze altijd en overal te gebruiken is. Dus ook vanuit de werkplek thuis.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de True Ortho en hoogtekaart? Neem vrijblijvend contact met ons op, dan laten we u er graag meer van zien en kunt u ook toegang krijgen tot een proefabonnement.

Organisaties kunnen zich abonneren op de data voor het gebied waar ze interesse in hebben. De data wordt geserveerd als ArcGIS Image-service, waarmee de kaart zowel als tiled- en dynamische kaart gebruikt kan worden. Bijkomend voordeel is dat de hoogtekaart op tal van manieren direct gevisualiseerd kan worden, variërend van kleur op basis van hoogte, maar bijvoorbeeld ook hellingshoek of schaduwreliëf. En uiteraard zijn ook hoogtewaardes direct opvraagbaar.

Organisaties die krachtige analyses willen doen en de data daarvoor lokaal willen hebben, kunnen gebruik maken van het downloadportaal. Via dit portaal is de data te downloaden in GeoTIFF (True Ortho en hoogteraster) en zLAS-formaat (DSM-puntenwolk). De dataproducten worden jaarlijks geactualiseerd.

Wat doen organisaties met het product?

Hoogtekaart (puntenwolk) gevisualiseerd op RGB-waarde

Tal van organisaties werken met luchtfoto’s en hoogtekaarten, voor uiteenlopende toepassingen. In de praktijk worden verschillende uitdagingen ervaren bij het werken met deze dataproducten, waaronder:

 • Het werken met (landsdekkende) luchtfoto’s en hoogtekaarten betekent al snel werken met honderden GB’s tot TB’s aan data, waarmee het voor organisaties kostbaar is om op te slaan en te verspreiden binnen de organisatie.
 • Organisaties gebruiken luchtfoto’s als ondergrond in kaartapplicaties en projecteren daar eigen (vector)data overheen. Bij het gebruik van een traditionele ortho-luchtfoto is er sprake van omvalling in het beeld, met als resultaat dat de verschillende databronnen in combinatie met de luchtfoto niet altijd exact gelijk lijken te liggen qua positie. Dit maakt de traditionele ortho-luchtfoto minder geschikt om direct objecten op in te tekenen.
 • Luchtfoto’s worden jaarlijks ingewonnen en tonen een schat aan informatie, variërend van nieuwbouw, dakkappellen, zonnepanelen, type dakbedekking en meer. Organisaties willen deze inzichten uit de luchtfoto halen op een geautomatiseerde, kwalitatieve en efficiënte wijze. Een traditionele ortho-luchtfoto is hier minder geschikt voor, primair wederom vanwege het fenomeen omvalling in het beeld.
 • Waar de luchtfoto ons land vanuit bovenaanzicht op beeld vastlegt, wordt er ook veel met hoogtedata gewerkt voor de hoogtebeschrijving van ons land. De meest gebruikte bron hiervoor is het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Dit product wordt separaat ingewonnen waardoor de luchtfoto altijd een andere situatie heeft vastgelegd t.o.v. de hoogtekaart. Daarnaast wordt de hoogtekaart van het AHN in een periode van 3 jaar ingewonnen en de landelijke luchtfoto van de overheid jaarlijks. De hoogtegegevens zijn dus niet even actueel in vergelijking met de luchtfoto.

Deze, en andere uitdagingen, worden verholpen met de True Ortho en de nieuwe hoogtekaart.

Waarom dit product?

Op 3 oktober 2022 is de True Ortho van Nederland gelanceerd: een luchtfoto van Nederland zonder omvalling en gebaseerd op de meest recente landelijke fotovluchten. Een uniek en breed toepasbaar product voor iedereen die luchtfoto’s gebruikt als achtergrondkaart, voor karteer-werkzaamheden, mutatiesignalering en objectherkenning. Naast de True Ortho wordt ook de DSM Nederland hoogtekaart meegeleverd. Deze hoogtekaart (Digital Surface Model) beschrijft de hoogte van het terrein van Nederland, inclusief alle objecten op het terrein zoals bebouwing en vegetatie. Organisaties kunnen zich abonneren op de data voor het gebied waarin zij interesse hebben. Op deze manier is de data als water uit de kraan en op volledig ontzorgde wijze beschikbaar. In dit artikel duiken we dieper in dit nieuwste dataproduct. 

hoogtekaart
True Ortho
Actuele
nauwkeurige
landsdekkende
en
NIEUW