Aanleg van het warmtenet

Aanleg van het warmtenet

Tekst: Tekstschrijvers.nl. Beeld: HVC, Marc Dorleijn, Rick Akkerman en  Willem de Zwijger

Duurzaam energie en -afvalbedrijf HVC ondersteunt haar aandeelhouders, 48 gemeenten en 8 waterschappen, bij hun verduurzamingsopgave. Daarbij richt ze zich op recycling en het produceren en leveren van duurzame energie. Warmte, elektriciteit en groen gas haalt HVC uit de aarde, biomassa, zon, wind en gft. Door haar positie in de warmtemarkt is het bedrijf in een groeifase terechtgekomen. Daarbij kijkt het nadrukkelijk hoe geografie en locatie meer en betere ondersteuning kunnen bieden bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. ArcGIS Online, het GIS-systeem van Esri, helpt HVC daarbij.

Volgens Annemieke Looije, GIS-specialist bij HVC, draagt een goed GIS-systeem bij aan de groei van het bedrijf. “We maken al enkele jaren een groeifase door. Om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen moeten geografische en locatie-data sneller en eenvoudiger beschikbaar zijn. “

GIS onmisbaar in energietransitie
Ondersteuning
Samenwerking in de keten
Duurzame doelen realiseren

Het efficiënt samenwerken door het delen en koppelen van informatie speelt een belangrijke rol bij de versnelling die de energietransitie vraagt. Looije: “ArcGIS speelt een versterkende rol bij de samenwerking en de communicatie binnen onze eigen organisatie, en met stakeholders en externe partijen als gemeenten, woningbouwcorporaties en Kadaster. Data kunnen we makkelijker en up-to-date delen en benutten. Bijvoorbeeld met en door woningcorporaties als het gaat om inzicht in de ligging van leidingen en de juiste manier om ze aan te sluiten.”

Mark Clavaux, business developer team utilities bij Esri Nederland, werkt al jaren in het utility-domein. In deze sector verandert momenteel veel en zijn veel uitdagingen. Mark: "Er is een Klimaatwet gekomen en de energietransitie komt nu goed op stoom. Daarnaast moet elke gemeente een warmtetransitie-visie hebben. Een van de grote uitdagingen in dit proces is de ondergrond. Als we gas inruilen voor elektriciteit of warmte betekent dat dat er veel moet veranderen in de netten in de ondergrond. Tel daarbij op dat deze ondergrond ook gebruikt wordt voor warmte/koude opslag en andere activiteiten als internet (glasvezel) en het wordt duidelijk dat een goed overzicht belangrijk is om alles in goede banen te leiden. In dat overzicht kunnen kaarten , dashboards en analyses een belangrijke rol spelen. Met andere woorden: een modern GIS is onmisbaar om de energietransitie vaart te laten maken.

Looije is blij met de adviezen van Esri Nederland en de ondersteuning bij de implementatie van ArcGIS. "Esri heeft samen met ons een duidelijk plan van aanpak gemaakt en ons geholpen bij het GIS-traject. Ook hielp ze bij het vinden van de stip op de horizon. Zo willen we inzicht verwerven om voor zowel de afdelingen als de organisatie doelen te stellen voor de langere termijn. En de richting te bepalen voor het toepassen van geografische informatie en geografische informatiesystemen. Daarmee kunnen we beleid formuleren, informatiemanagement inrichten en keuzes maken voor toekomstige investeringen in tijd en geld. Nu krijgen we nog volop ondersteuning, maar straks zijn we een stuk zelfredzamer. Zo volg ik met twee collega's cursussen bij Esri om de kennis bij te spijkeren. Vervolgens gaan we intern aan de slag via het 'train de trainer'-principe. Het is fijn collega's positief zijn over het systeem. Ze zijn enthousiast, zien kansen en voordelen. Kortom, met ArcGIS zetten we goede stappen."

De warmtemarkt is al een tijd flink in ontwikkeling, mede vanuit de ambities van het Klimaatakkoord. Looije: “Steeds meer huishoudens maken de overstap van gas naar een warmtenet. Wij realiseren concrete duurzame doelen in bijna vijftig gemeenten en samen met enkele waterschappen. Zo richten we ons op het duurzaam maken van woningen door onder andere het leveren van restwarmte voor warm water en verwarming. Bij de voorbereiding en uitvoering hiervan gebruiken we geografie en locatie voor analyses, beheer en informatie. ArcGIS Online biedt een geschikt platform dat dergelijke data en processen kan samenbrengen.”

Meer informatie

Meer weten over wat ArcGIS kan betekenen voor warmtebedrijven?

Het aantal weidevogels wordt steeds kleiner. Zo is het aantal grutto’s sinds 2000 bijna gehalveerd tot minder dan 30.000 broedende paren. Daarom gaat de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) namens de provincie Utrecht proactief broedende weidevogels beschermen. 

professionaliseringsslag
ArcGIS Online
werken aan een
Met

Meer informatie

Meer weten over wat ArcGIS kan betekenen voor warmtebedrijven?

Looije is blij met de adviezen van Esri Nederland en de ondersteuning bij de implementatie van ArcGIS. "Esri heeft samen met ons een duidelijk plan van aanpak gemaakt en ons geholpen bij het GIS-traject. Ook hielp ze bij het vinden van de stip op de horizon. Zo willen we inzicht verwerven om voor zowel de afdelingen als de organisatie doelen te stellen voor de langere termijn. En de richting te bepalen voor het toepassen van geografische informatie en geografische informatiesystemen. Daarmee kunnen we beleid formuleren, informatiemanagement inrichten en keuzes maken voor toekomstige investeringen in tijd en geld. Nu krijgen we nog volop ondersteuning, maar straks zijn we een stuk zelfredzamer. Zo volg ik met twee collega's cursussen bij Esri om de kennis bij te spijkeren. Vervolgens gaan we intern aan de slag via het 'train de trainer'-principe. Het is fijn collega's positief zijn over het systeem. Ze zijn enthousiast, zien kansen en voordelen. Kortom, met ArcGIS zetten we goede stappen."

Ondersteuning

Mark Clavaux, business developer team utilities bij Esri Nederland, werkt al jaren in het utility-domein. In deze sector verandert momenteel veel en zijn veel uitdagingen. Mark: "Er is een Klimaatwet gekomen en de energietransitie komt nu goed op stoom. Daarnaast moet elke gemeente een warmtetransitie-visie hebben. Een van de grote uitdagingen in dit proces is de ondergrond. Als we gas inruilen voor elektriciteit of warmte betekent dat dat er veel moet veranderen in de netten in de ondergrond. Tel daarbij op dat deze ondergrond ook gebruikt wordt voor warmte/koude opslag en andere activiteiten als internet (glasvezel) en het wordt duidelijk dat een goed overzicht belangrijk is om alles in goede banen te leiden. In dat overzicht kunnen kaarten , dashboards en analyses een belangrijke rol spelen. Met andere woorden: een modern GIS is onmisbaar om de energietransitie vaart te laten maken.

GIS onmisbaar in energietransitie

Aanleg van het warmtenet

Het efficiënt samenwerken door het delen en koppelen van informatie speelt een belangrijke rol bij de versnelling die de energietransitie vraagt. Looije: “ArcGIS speelt een versterkende rol bij de samenwerking en de communicatie binnen onze eigen organisatie, en met stakeholders en externe partijen als gemeenten, woningbouwcorporaties en Kadaster. Data kunnen we makkelijker en up-to-date delen en benutten. Bijvoorbeeld met en door woningcorporaties als het gaat om inzicht in de ligging van leidingen en de juiste manier om ze aan te sluiten.”

Samenwerking in de keten

De warmtemarkt is al een tijd flink in ontwikkeling, mede vanuit de ambities van het Klimaatakkoord. Looije: “Steeds meer huishoudens maken de overstap van gas naar een warmtenet. Wij realiseren concrete duurzame doelen in bijna vijftig gemeenten en samen met enkele waterschappen. Zo richten we ons op het duurzaam maken van woningen door onder andere het leveren van restwarmte voor warm water en verwarming. Bij de voorbereiding en uitvoering hiervan gebruiken we geografie en locatie voor analyses, beheer en informatie. ArcGIS Online biedt een geschikt platform dat dergelijke data en processen kan samenbrengen.”

Duurzame doelen realiseren

Aanleg van het warmtenet

Volgens Annemieke Looije, GIS-specialist bij HVC, draagt een goed GIS-systeem bij aan de groei van het bedrijf. “We maken al enkele jaren een groeifase door. Om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen moeten geografische en locatie-data sneller en eenvoudiger beschikbaar zijn. “

Duurzaam energie en -afvalbedrijf HVC ondersteunt haar aandeelhouders, 48 gemeenten en 8 waterschappen, bij hun verduurzamingsopgave. Daarbij richt ze zich op recycling en het produceren en leveren van duurzame energie. Warmte, elektriciteit en groen gas haalt HVC uit de aarde, biomassa, zon, wind en gft. Door haar positie in de warmtemarkt is het bedrijf in een groeifase terechtgekomen. Daarbij kijkt het nadrukkelijk hoe geografie en locatie meer en betere ondersteuning kunnen bieden bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. ArcGIS Online, het GIS-systeem van Esri, helpt HVC daarbij.

Tekst: Tekstschrijvers.nl.
Beeld: HVC, Marc Dorleijn, Rick Akkerman en  Willem de Zwijger

professionaliserings-
slag
ArcGIS Online
werken aan een
Met