"

"

Jorian Heil

Capability Lead, Rabobank

Inzicht hebben is één,
maar het is niet het einde van je GIS-reis

Zoeken naar de juiste balans

Het eerste doel van de pilot was het ontwikkelen van het fundament voor de GIS-capability. Jorian: “Het is in zo’n traject heel verleidelijk om direct allerlei zaken erbij te betrekken. Dus om bijvoorbeeld direct in de data te duiken en te kijken hoe het gesteld is met de waterschaarste in Californië. Maar door te focussen en niet teveel tegelijk te willen bereik je een veel snellere doorlooptijd. Dus we moeten onszelf soms erg afremmen om niet te snel andere dingen te willen.” Emiel: “Tegelijkertijd wil je inzichten bieden aan regio’s waarmee ze direct aan de slag kunnen zoals het in kaart brengen van watergebruik per perceel. Het voordeel daarvan is dat het enorm helpt om mensen binnen de organisatie de waarde van de GIS-capability te laten zien. Daarom stellen we andere teams in staat om met een aantal specifieke use cases te starten. Wanneer je direct kan aantonen wat voor inzichten het oplevert voer je namelijk een heel ander gesprek. Dan raken mensen direct enthousiast. Het is zoeken naar de balans: het fundament in kaart brengen, maar voldoende lonkend perspectief bieden om te laten zien wat het pallet aan mogelijkheden is.”

Klimaatrisico’s in kaart brengen

Inmiddels is de innovatieve pilot in de eerste regio’s succesvol afgerond. Jorian en Emiel hebben er vertrouwen in dat ze nu ook in andere regio’s kunnen opstarten. Jorian: “Je begint in nieuwe regio’s eigenlijk weer met een nieuwe pilot. In ieder nieuw land doorlopen we hetzelfde traject. We zoeken uit: kunnen we het technisch implementeren, kunnen we dit op een manier doen die betaalbaar en duurzaam is en zijn medewerkers en klanten aan boord? Gelukkig merken we tot nu toe dat de wens om dit te gaan doen overal groot is.” Wanneer de GIS-capability succesvol is geïmplementeerd binnen een regio kunnen er volgende stappen gezet worden: het creëren van diverse producten om inzicht uit te halen. Jorian: “Op de korte termijn zijn er al een aantal producten die snel beschikbaar kunnen zijn. Denk aan het in kaart brengen van fysieke klimaatrisico’s als overstromingsgevaar, bosbranden of extreem weer. Op de langere termijn willen we de bredere impact van klimaatverandering en de risico’s voor onze klanten kunnen duiden. Die impact wordt steeds groter, dus daar moeten we echt een scherp oog op hebben en actie op ondernemen. Inzicht hebben is namelijk één, maar het is niet het einde van je GIS-reis. Op basis van de inzichten die je verkrijgt dien je natuurlijk nog wel vervolgstappen te bepalen voordat je impact kunt maken. Dat is waarin we ook als bank nog stappen moeten zetten. Maar dat begint bij meten en inzicht krijgen in de data. Van daaruit willen we verder bouwen aan onze missie: growing a better world together. Emiel: “En de crux zit hem in ‘together’; we zijn dus ook echt op zoek naar partners. Dit is in feite een open uitnodiging naar specialisten, experts en partners, om samen aan een nieuw, duurzaam voedselsysteem te werken.”

"

"

Jorian Heil

Capability Lead, Rabobank

De waarde van focus is
dat je veel snelheid kunt maken

"

"

Emiel Hoffer

Innovation Development Lead, Rabobank

Iedere regio heeft een eigen mate van volwassenheid op het gebied van data- en locatiegericht denken

Emiel Hoffer

Jorian Heil

Tekst: Willemijn Ruissen. Foto's: Petra Fotografie

Jorian: “Satellietdata wordt in stijgende mate ingezet om projecten te ontwikkelen binnen de financiële en agrarische sector. Om relevante inzichten te behalen op een organisatorisch niveau is het daarbij van belang dat je exact de locatie in beeld hebt. Die informatie bleek de missing link te zijn die we nog niet op orde hadden binnen de bank. Wij wisten niet van onze klanten waar individuele percelen precies liggen. Vanuit deze behoefte kwam uiteindelijk de vraag: kunnen we een GIS-capability implementeren die ons inzichten kan bieden voor toekomstige beslissingen?”

Jorian Heil is als Capability Lead bij Rabobank verantwoordelijk voor de wereldwijde uitrol van het innovatietraject en was nauw betrokken bij de pilot. “Informatie uit nieuwe databronnen kunnen wij als bank meenemen in onder andere financiële beslissingen en speelt een rol bij de vervolgstappen. Zo verzamelen we data over klimaatverandering, waarmee je op de kaart per datalaag verschillen ziet ontstaan. Op basis hiervan kunnen we klanten differentiëren en gericht actie ondernemen. Voor de agrarische sector betekent dit dat wij klanten kunnen aanmoedigen om bepaalde keuzes te maken, waaronder duurzame keuzes. Daarbij laten we de operationele keuzes volledig aan de boer, die is de expert. De waarde die wij toevoegen zit op het snijvlak van de agrarische en de financiële sector.” Emiel Hoffer, Innovation Development Lead bij Rabobank: “Om dit te kunnen doen hanteren we drie pijlers. De eerste is financieren: we bieden aantrekkelijke tarieven aan klanten die op een duurzame manier hun agrarische bedrijf runnen. De tweede is ons netwerk: we helpen onze klanten de beste partners te vinden. En tot slot kennis: op strategisch niveau bieden we waardevolle inzichten. Wat zijn kansen en bedreigingen voor onze klanten? Een voorbeeld daarvan is inzicht in klimaatrisico’s.”

GIS in de haarvaten van de organisatie
Regiospecifieke, wereldwijde aanpak
Duurzame keuzes maken
Missing link

Rabobank startte een pilot in vier van de regio’s waar de bank actief is: de Verenigde Staten, Brazilië, Argentinië en Australië. Emiel Hoffer legt uit waar de keuze voor deze regio’s op werd gebaseerd. “Iedere regio heeft een eigen mate van volwassenheid op het gebied van data- en locatiegericht denken. De datavoorziening is niet in iedere regio zo georganiseerd als in Nederland. In Zuid-Amerika zijn er simpelweg minder (overheids)databases. Dit vraagt dus per land om een specifieke aanpak. In Australië hebben we gewerkt met een vertrouwde lokale partner. Dankzij deze bestaande samenwerking konden we heel snel veel voortgang maken.
In Argentinië hebben we in samenwerking met klanten hun percelen in kaart gebracht. Het opzetten van een framework waarmee we al die verschillende volwassenheidsniveaus kunnen bedienen was voor ons van belang. In deze fase was het erg waardevol dat we met Esri een partner in de arm hebben genomen die weet hoe je dit in de verschillende regio’s wereldwijd aanpakt. We hebben daarom heel bewust de VS, Brazilië, Argentinië en Australië gekozen als pilot landen, want hiermee kunnen we methodes ontwikkelen waarmee we ieder ander land binnen ons portfolio kunnen bedienen.”

Jorian Heil en Emiel Hoffer

Met de start van de GIS-capability is bij Rabobank ook een begin gemaakt met het meer integreren van GIS en data science binnen de organisatie. Jorian: “Op het vlak van GIS begonnen we dit traject met nul kennis. Daarom zijn we de samenwerking aangegaan met Esri, een kennispartij die ons kon ondersteunen bij de aanpak. Maar uiteindelijk willen we er naartoe dat we volledig onafhankelijk van Esri-consultants met de GIS-capability kunnen werken. We zijn dus bezig om binnen de Rabobank medewerkers op te leiden in dit vakgebied en experts en talent aan te trekken. Het doel hierbij is dat het denken en handelen met GIS en data science doordringt tot in de haarvaten van de organisatie.”

Meer informatie

Meer weten over de mogelijkheden van GIS binnen de financiële sector?
Neem voor een verkennend gesprek contact op met accountmanager Koen Stolk.

geodata
Rabobank
innovatie verder versnelt
dankzij
Hoe

Meer informatie

Meer weten over de mogelijkheden van GIS binnen de financiële sector?
Neem voor een verkennend gesprek contact op met accountmanager Koen Stolk.

Met de start van de GIS-capability is bij Rabobank ook een begin gemaakt met het meer integreren van GIS en data science binnen de organisatie. Jorian: “Op het vlak van GIS begonnen we dit traject met nul kennis. Daarom zijn we de samenwerking aangegaan met Esri, een kennispartij die ons kon ondersteunen bij de aanpak. Maar uiteindelijk willen we er naartoe dat we volledig onafhankelijk van Esri-consultants met de GIS-capability kunnen werken. We zijn dus bezig om binnen de Rabobank medewerkers op te leiden in dit vakgebied en experts en talent aan te trekken. Het doel hierbij is dat het denken en handelen met GIS en data science doordringt tot in de haarvaten van de organisatie.”

GIS in de haarvaten van de organisatie

Inmiddels is de innovatieve pilot in de eerste regio’s succesvol afgerond. Jorian en Emiel hebben er vertrouwen in dat ze nu ook in andere regio’s kunnen opstarten. Jorian: “Je begint in nieuwe regio’s eigenlijk weer met een nieuwe pilot. In ieder nieuw land doorlopen we hetzelfde traject. We zoeken uit: kunnen we het technisch implementeren, kunnen we dit op een manier doen die betaalbaar en duurzaam is en zijn medewerkers en klanten aan boord? Gelukkig merken we tot nu toe dat de wens om dit te gaan doen overal groot is.” Wanneer de GIS-capability succesvol is geïmplementeerd binnen een regio kunnen er volgende stappen gezet worden: het creëren van diverse producten om inzicht uit te halen. Jorian: “Op de korte termijn zijn er al een aantal producten die snel beschikbaar kunnen zijn. Denk aan het in kaart brengen van fysieke klimaatrisico’s als overstromingsgevaar, bosbranden of extreem weer. Op de langere termijn willen we de bredere impact van klimaatverandering en de risico’s voor onze klanten kunnen duiden. Die impact wordt steeds groter, dus daar moeten we echt een scherp oog op hebben en actie op ondernemen. Inzicht hebben is namelijk één, maar het is niet het einde van je GIS-reis. Op basis van de inzichten die je verkrijgt dien je natuurlijk nog wel vervolgstappen te bepalen voordat je impact kunt maken. Dat is waarin we ook als bank nog stappen moeten zetten. Maar dat begint bij meten en inzicht krijgen in de data. Van daaruit willen we verder bouwen aan onze missie: growing a better world together. Emiel: “En de crux zit hem in ‘together’; we zijn dus ook echt op zoek naar partners. Dit is in feite een open uitnodiging naar specialisten, experts en partners, om samen aan een nieuw, duurzaam voedselsysteem te werken.”

Klimaatrisico’s in kaart brengen

"

"

Jorian Heil

Capability Lead, Rabobank

Inzicht hebben is één,
maar het is niet het einde van je GIS-reis

Het eerste doel van de pilot was het ontwikkelen van het fundament voor de GIS-capability. Jorian: “Het is in zo’n traject heel verleidelijk om direct allerlei zaken erbij te betrekken. Dus om bijvoorbeeld direct in de data te duiken en te kijken hoe het gesteld is met de waterschaarste in Californië. Maar door te focussen en niet teveel tegelijk te willen bereik je een veel snellere doorlooptijd. Dus we moeten onszelf soms erg afremmen om niet te snel andere dingen te willen.” Emiel: “Tegelijkertijd wil je inzichten bieden aan regio’s waarmee ze direct aan de slag kunnen zoals het in kaart brengen van watergebruik per perceel. Het voordeel daarvan is dat het enorm helpt om mensen binnen de organisatie de waarde van de GIS-capability te laten zien. Daarom stellen we andere teams in staat om met een aantal specifieke use cases te starten. Wanneer je direct kan aantonen wat voor inzichten het oplevert voer je namelijk een heel ander gesprek. Dan raken mensen direct enthousiast. Het is zoeken naar de balans: het fundament in kaart brengen, maar voldoende lonkend perspectief bieden om te laten zien wat het pallet aan mogelijkheden is.”

Zoeken naar de juiste balans

"

"

Jorian Heil

Capability Lead, Rabobank

De waarde van focus is
dat je veel snelheid kunt maken

Jorian Heil en Emiel Hoffer

Rabobank startte een pilot in vier van de regio’s waar de bank actief is: de Verenigde Staten, Brazilië, Argentinië en Australië. Emiel Hoffer legt uit waar de keuze voor deze regio’s op werd gebaseerd. “Iedere regio heeft een eigen mate van volwassenheid op het gebied van data- en locatiegericht denken. De datavoorziening is niet in iedere regio zo georganiseerd als in Nederland. In Zuid-Amerika zijn er simpelweg minder (overheids)databases. Dit vraagt dus per land om een specifieke aanpak. In Australië hebben we gewerkt met een vertrouwde lokale partner. Dankzij deze bestaande samenwerking konden we heel snel veel voortgang maken.
In Argentinië hebben we in samenwerking met klanten hun percelen in kaart gebracht. Het opzetten van een framework waarmee we al die verschillende volwassenheidsniveaus kunnen bedienen was voor ons van belang. In deze fase was het erg waardevol dat we met Esri een partner in de arm hebben genomen die weet hoe je dit in de verschillende regio’s wereldwijd aanpakt. We hebben daarom heel bewust de VS, Brazilië, Argentinië en Australië gekozen als pilot landen, want hiermee kunnen we methodes ontwikkelen waarmee we ieder ander land binnen ons portfolio kunnen bedienen.”

Regiospecifieke, wereldwijde aanpak

"

"

Emiel Hoffer

Innovation Development Lead, Rabobank

Iedere regio heeft een eigen mate van volwassenheid op het gebied van data- en locatiegericht denken

Jorian: “Satellietdata wordt in stijgende mate ingezet om projecten te ontwikkelen binnen de financiële en agrarische sector. Om relevante inzichten te behalen op een organisatorisch niveau is het daarbij van belang dat je exact de locatie in beeld hebt. Die informatie bleek de missing link te zijn die we nog niet op orde hadden binnen de bank. Wij wisten niet van onze klanten waar individuele percelen precies liggen. Vanuit deze behoefte kwam uiteindelijk de vraag: kunnen we een GIS-capability implementeren die ons inzichten kan bieden voor toekomstige beslissingen?”

Missing link

Jorian Heil is als Capability Lead bij Rabobank verantwoordelijk voor de wereldwijde uitrol van het innovatietraject en was nauw betrokken bij de pilot. “Informatie uit nieuwe databronnen kunnen wij als bank meenemen in onder andere financiële beslissingen en speelt een rol bij de vervolgstappen. Zo verzamelen we data over klimaatverandering, waarmee je op de kaart per datalaag verschillen ziet ontstaan. Op basis hiervan kunnen we klanten differentiëren en gericht actie ondernemen. Voor de agrarische sector betekent dit dat wij klanten kunnen aanmoedigen om bepaalde keuzes te maken, waaronder duurzame keuzes. Daarbij laten we de operationele keuzes volledig aan de boer, die is de expert. De waarde die wij toevoegen zit op het snijvlak van de agrarische en de financiële sector.” Emiel Hoffer, Innovation Development Lead bij Rabobank: “Om dit te kunnen doen hanteren we drie pijlers. De eerste is financieren: we bieden aantrekkelijke tarieven aan klanten die op een duurzame manier hun agrarische bedrijf runnen. De tweede is ons netwerk: we helpen onze klanten de beste partners te vinden. En tot slot kennis: op strategisch niveau bieden we waardevolle inzichten. Wat zijn kansen en bedreigingen voor onze klanten? Een voorbeeld daarvan is inzicht in klimaatrisico’s.”

Duurzame keuzes maken

Tekst: Willemijn Ruissen. Foto's: Petra Fotografie

Emiel Hoffer

Jorian Heil

geodata
Rabobank
innovatie verder versnelt
dankzij
Hoe